Členské příspěvky 2019

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY můžete zaplatit na účet 882623399 , banka 0800 . Jako variabilní symbol napište své členské číslo, které případně najdete na tomto webu pod tlačítkem INFORMACE O KLUBU, na konci textu.

Pokud se v seznamu nenajdete, pište na mail klubu sarplaninac@seznam.cz

Děkujeme